Általános felhasználási feltételek

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. teljes körű tájékoztatására törekszik, így minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a www.enefi.hu weboldalon pontos és teljes körű információk, adatok kerüljenek feltüntetésre és álljanak a Felhasználók rendelkezésére. Mindazonáltal felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a feltüntetett adatok, információk, linkek és tartalmak:

  • csupán tájékoztató jellegűek;
  • felhasználása a felhasználó felelőssége;
  • sem közvetett, sem közvetlen módon nem képeznek felhívást az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. részvényeinek megvásárlására;
  • esetlegesen előforduló pontatlanságáért vagy nem teljes körűségéért az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. nem vállal felelősséget.

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. kifejezetten fenntartja annak jogát, hogy weboldalán változtatásokat és javításokat hajtson végre.

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét továbbá arra, hogy a weboldalon található tartalmak szerzői jogi és védjegy oltalom alatt állnak, ezért a weboldal tartalmak bármilyen formában, így különösen a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő használata kizárólag az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. írásos engedélyével lehetséges. Az E-Star Vagyonkezelő Nyrt. fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogi, illetve védjegyoltalma megsértése esetén igényét érvényesítse és a szükséges jogi lépéseket megtegye. Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. minden, a tudomására jutott jogsértés esetén érvényesíti igényét.

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldala, az arról elérhető más weboldalak használatából, vagy annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. kijelenti, hogy minden, a weboldalhoz kapcsolódó tevékenysége összhangban van a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.