Alap pillérek

Perek

Romániai perek

TÁRSASÁG

ENEFI NYRT SP

PER

Több per is van, ahol bár az ENEFI felperes, védekezik a román pénzügy által fogalmazott aktákból származó 9.867.217 lej összkövetelés ellen.

TÁRSASÁG

E-Star Mures Energy S – felszámolásban, ahol az ENEFI 76,44%-os biztosítatlan hitelező

PER

vs Marosvásárhely önkormányzata 3104/102/2013* ügyirat szám

KÖVETELÉS – TÖKE

68.902.800,43 lej, amiből:

 • 8.154.628,56 lej –amortizálatlan beruházások +
 • 7.736.491 lej visszajáró koncessziós díj +
 • 49.645.937 lej szerződésszegéses kártérítés,
 • 2.656.318,23 lej távhőtámogatás +
 • 707.425,64 lej intézményi távhőfogyasztás
KÖVETELÉS – KAMAT/JÁRULÉK*

6.415.563,56 lej késedelmi kamat

ÖSSZKÖVETELÉS Lej/EURO/HUF

75.318.363,99 lej / 15.947.820 EURO / 5.136.977.492,84 HUF

TÁRSASÁG

E-Star Mures Energy SA, ahol az ENEFI 76,44%-os biztosítatlan hitelező

PER

vs Brassó Regionális Pénzügy 684/102/2019 ügyirat szám

KÖVETELÉS – TÖKE

524.548,80 lej ÁFA visszatérítés

KÖVETELÉS – KAMAT/JÁRULÉK*

ÖSSZKÖVETELÉS Lej/EURO/HUF

524.548,80 lej / 111.067,33 EURO / 35.776.074,21 HUF

TÁRSASÁG

E-Star Mures Energy SA, ahol az ENEFI 76,44%-os biztosítatlan hitelező

PER

vs lakosság

KÖVETELÉS – TÖKE

KÖVETELÉS – KAMAT/JÁRULÉK*

ÖSSZKÖVETELÉS Lej/EURO/HUF

725.830,98 lej / 153.686,58 EURO / 49.504.228,62 HUF

TÁRSASÁG

E-Star CDR SRL – ahol az ENEFI egyedüli tulajdonos

PER

vs Gyergyószentmiklós önkormányzata 905/96/2016*

KÖVETELÉS – TÖKE

104.225.844,69 lej, amiből:

 • 477.454,13 lej árkülönbözet,
 • 3.071.101,56 lej visszajáró koncessziós díj,
 • 58.050.200 lej beruházás,
 • 42.657.089 lej amortizálatlan beruházások

ezen felül, a teljes leszerződött időszakra az éves belső nyereség rátájának 15%-a (amely összeg a bíróság által bevont szakértővel kerül megállapításra).

KÖVETELÉS – KAMAT/JÁRULÉK*

28.385.506,35 lej, amiből:

 • 121.526,17 lej késedelmi kamat
 • 839.178,50 lej késedelmi kamat
 • 15.862.217,15 lej késedelmi kamat
 • 11.562.584,53 lej késedelmi kamat
ÖSSZKÖVETELÉS Lej/EURO/HUF

132.611.351,04 lej / 28.059.955,79 EURO / 9.084.213.662,15 HUF
+ a teljes leszerződött időszakra az éves belső nyereség rátájának 15%-a

TÁRSASÁG

E-Star CDR SRL – ahol az ENEFI egyedüli tulajdonos

PER

vs lakosság

KÖVETELÉS – TÖKE

KÖVETELÉS – KAMAT/JÁRULÉK*

ÖSSZKÖVETELÉS Lej/EURO/HUF

1.316.989,25 lej / 278.857,72 EURO / 89.823.352,89 HUF

* Perben nevesített kamat, nem tartalmazza, az esetlegesen megítélt összegek után járó késedelmi kamatot, mely jelentős öszegeket tehet ki az elhúzódott peres eljárásokra tekintettel.

Követelések

A két lényeges romániai per összértéke mintegy ,,,,, forint kamatokkal, de Gyergyószentmiklóson a 15 százalékos éves belső nyereségráta kalkulált értéke nélkül.

A nemzetközi számviteli standardok alapján Társaság könyveiben a peres, el nem ismert követelések – így a romániai peresített követelések is – teljesen értékvesztve, azaz 0 forintos értéken szerepelnek (kivéve a már jogerősen megítélt perekből származó értékek). A teljes értékvesztés a nemzetközi számviteli sztenderdekre alapozottan a könyvvizsgálók kifejezett kérése volt. Ezzel szemben a Társaság vezetése teljesen megalapozottnak tartja a perek vitelét és véleménye szerint komoly eséllyel megnyerhetők a fentiekben részletezett perekben megfogalmazott követelések, azonban a Társaság vezetése által valószínűsített értékek a Társaság beszámolóiban nem szerepeltethetők.

Az ENEFI vezetése továbbra sem utasítja el a peren kívüli megállapodás lehetőségét, de egyelőre nem térne el jelentős mértékben a perértékek számított nagyságrendjétől.

A peren kívüli megállapodásnak csekély az esélye azért is, mert:

 • A tárgyalópartnerek teljesen szavahihetetlenek, melyet bizonyít szerződés hatálya alatti szerződésszegő, majd pedig a szerződésfelmondást követő tárgyalásokon tanúsított magatartásuk.
 • A romániai jogszabályok alapján a perekben érintett alperesek vezető tisztségviselői személyesen is felelősségre vonhatóak az általuk okozott esetleges károkért.

Kötelezettségek

Több per is van, ahol bár az ENEFI felperes, ténylegesen védekezik a román pénzügy által kezdeményezett ügyekből származó mintegy … millió forint összkövetelés ellen, pl. végrehajtási végzések megtámadásával.

A román pénzügy követelését mind az ENEFI vezetése, mind a Társaság jogi képviselete megalapozatlannak tartja.

FIGYELMEZTETÉS

A fentiekben részletezett romániai perek jelentős részét képezik az ENEFI Stratégiája Alappilléreinek, a jövőben jelentős értéket jelenthetnek a pernyertevsséggel zárult eljárások. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy nincs garancia arra, hogy a perek az ENEFI pernyertességével fognak zárulni éspernyertesség esetén sem lehet biztosat állítani a megítélt vagy később érvényesített összegek vonatkozásában, mint ahogy az sem jósolható meg a perek jogerős lezárására mikor kerül sor.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a “PEREK” pont alatt bemutatott perek számított értékei erős becslésen alapulnak és a vezetőség nem vállal felelősséget a perekből megnyerhető összegek tekintetében, azt a bíróságok végső perítéletükben fogják meghatározni.

Energiahatékonyság

A Társaságnak a jelenben folyamatos bevételei származnak a korábbiakban felépített energiahatékonysági üzletág viteléből. Ezek a bevételek alkalmasak arra, hogy pozitív cashflow-t eredményezzenek a jelenlegi szervezeti felállás mellett..

A Társaságnak több különböző szerződéses jogviszonya van, ezek a szerződések garantálják a folyamatos árbevételét. Az elkövetkező évek várható HQ költségei biztosítottak a szerződéses bevételekből.

A Társaságnak jelentős tudása és tapasztalata van az energiahatékonyság területén, ezért 2019. év második felétől a vezetőség vizsgálja a lehetőségét az energiahatékonysági területre való visszatérésnek, azonban megjegyzendő, hogy a piac közben jelentősen átalakult, a szerződéses feltételek kevésbé biztatóak, a verseny megnövekedett és a projekt-finanszírozást csak belső (saját) finanszírozással valósítaná meg a vállalat vezetősége.