Reál pillérek

CÉL

Vállalati és ingatlan befektetések. A reálgazdaság gazdálkodó szervezeteinek a közvetlen és közvetett birtoklása révén szerzett reálgazdasági kitettség.

INDOK

A világ reálgazdaságának átlagos növekedési üteme az 1900 -as évektől kezdődően folyamatos. A makrogazdaság fejlődésének alapjait a mikroszinten értelmezhető vállalatok alkotják, amik az elmúlt időszakban egészséges átalakulásokon mentek keresztül. Az 1900. és 2019. között eltelt 120 évből mindösszesen 20 évben volt recesszió és 100 évben volt konjunktúra.

A világgazdaság alapvetően növekedésre van “ítélve”, ezért a reálgazdaságban történő általános szerepvállalás beruházásokkal és részesedés-szerzésekkel megalapozott befektetések útján, rendkívüli mértékben indokolt. A Társaság hosszú távú célja a beruházásokkal és a részesedések vásárlásával olyan diverzifikált portfolio kialakítása, amely rugalmasan reagál a konjunktúrák és a recessziók váltakozására.

Az alábbiakban szemléltetjük a Társaság tervezett “Reálpilléreit”. A felsorolt “ágazatok” képesek kitettségeket biztosítani leginkább a szekunder és tercier szektorokban, ugyanakkor a vezetőség nem tartja kizártnak középtávon a primer szektorban való megjelenést sem.

CÉL

Alapvetően kisebbségi részesedések szerzése az alábbi tevékenységet folytató társaságokban: Bank, Biztosító, Befektetési bank (szolgáltató).

INDOK

Az informatika fejlődése jelentősen átrendezheti a közeljövőben a pénzügyi- és pénzügyi alapú szolgáltatásokat. A Társaság azt tervezi, hogy olyan innovatív szolgáltatási szerkezettel rendelkező, az informatika területét is aktívan fejlesztő pénzügyi szolgáltatásokat kínáló gazdálkodó szervezetekben szerez minősített részesedést, akik alkalmasak lehetnek a tömeges ügyfélkiszolgálásra, alapvetően retail fókusszal.

CÉL

A turisztika és vendéglátás területén olyan potenciálok felkutatása, amik elsősorban egyediséggel rendelkezik. Az egyediség azt jelenti, hogy nem az általános Magyarország területén alkalmazott turisztikai és vendéglátási egységek és szolgáltatások létrehozására, megszerzésére fókuszál a Társaság, hanem olyan egyedi projektekre, amelyek hiánypótló, élményt kínáló, még nem létező, vagy nem elég hatékonyan működtetett vendégváráson alapulnak.

INDOK

A turisztika és vendéglátás területén látványos fordulat következett be az elmúlt években. Az állami és EU pályázatok még mindig jelentős mértékű erőforrást tudnak biztosítani a jól megfogalmazott projektekre.

A külföldiek által egyre látogatottabb Magyarország és az elkövetkező években még inkább úgy gondoljuk, hogy a látogatók száma és magyarországi költéseik volumene jelentősen emelkedhet.

Időszak Magyarországra történő külföldi utazások száma összesen
minta elemszáma, db utazások száma, ezer eltöltött napok száma, ezer nap költés, millió Ft átlagos tartózkodási idő, nap egy fő egy napjára jutó költés, ezer Ft
2009 64 858 40 624 96 988 1 200 637 2,4 12,4
2010 57 448 39 904 95 718 1 189 819 2,4 12,4
2011 55 376 41 304 99 185 1 200 139 2,4 12,1
2012 55 703 43 565 99 881 1 208 547 2,3 12,1
2013 52 268 43 611 101 420 1 263 957 2,3 12,5
2014 52 265 45 984 109 879 1 459 534 2,4 12,3
2015 49 188 48 345 119 645 1 607 668 2,5 12,4
2016 50 285 52 890 124 044 1 724 543 2,3 12,9
2017 48 109 54 962 124 444 1 832 412 2,3 12,7
2018 44 249 57 667 130 095 2 066 780 2,3 12,9

Forrás: KSH, ENEFI

Míg a külföldiek által történő magyarországi látogatások száma, költésértéke növekedést mutat az elmúlt években, addig az ország belső turisztikai adataira inkább a stagnálás a jellemző.

Időszak Összes utazás, ezer fő Utazáson eltöltött idő, ezer nap Költés, millió Ft Egy utazó egy napjára jutó költés, Ft
2–4 napos utazás
2008 16 238 47 786 151 296 3 166
2009 13 245 39 156 123 400 3 152
2010 13 631 38 990 125 832 3 227
2011 14 566 42 342 142 528 3 366
2012 12 740 37 513 144 367 3 848
2013 10 197 30 476 129 374 4 245
2014 10 863 32 460 151 004 4 652
2015 11 315 34 137 171 225 5 016
2016 10 664 32 565 175 921 5 402
2017 10 737 32 512 197 422 6 072
2018 10 541 31 839 202 127 6 348
5 és annál több napos utazás
2008 5 257 38 798 139 602 3 598
2009 4 490 33 163 113 418 3 420
2010 4 343 33 473 121 800 3 639
2011 4 232 32 849 120 657 3 673
2012 4 378 33 155 121 430 3 662
2013 4 180 30 459 134 162 4 405
2014 3 991 28 955 143 588 4 959
2015 3 939 27 838 136 183 4 892
2016 3 761 26 403 132 989 5 037
2017 3 637 25 396 131 379 5 173
2018 3 844 28 457 145 294 5 106
Összes többnapos utazás
2008 21 494 86 584 290 898 3 360
2009 17 735 72 319 236 818 3 275
2010 17 974 72 463 247 632 3 417
2011 18 798 75 191 263 186 3 500
2012 17 118 70 668 265 797 3 761
2013 14 377 60 935 263 536 4 325
2014 14 854 61 415 294 592 4 797
2015 15 253 61 975 307 407 4 960
2016 14 425 58 967 308 911 5 239
2017 14 374 57 908 328 802 5 678
2018 14 386 60 296 347 421 5 762

Forrás: KSH, ENEFI

Éppen a stagnálásból ered a lehetőség, mivel a hazai lakosság pénzellátottsága három tényező miatt növekedést mutat: 1. Növekedő reálbér 2. Bizalmi költés arányának várható javulása 3. Nagycsaládosok kormányzati támogatási rendszere.

CÉL

Az ENEFI vezetősége nélkülözhetetlennek látja az ingatlanbefektetések meglétét egy felelősen kialakított beruházási és befektetési stratégia részeként. Az ingatlan érték hosszú távon is biztos alapokat biztosít függetlenül attól, hogy mi történik a világ- és benne Magyarország gazdaságával.

INDOK

Tényszerű, hogy az elmúlt években hatalmasat nőttek hazánkban az ingatlanárak és ezt az árnövekedést követheti egy konszolidációs folyamat. A vezetőség véleménye ugyanakkor az, hogy középtávon értékállóak lehetnek a jelen árazás mellett megvásárolt ingatlanok is.

Az ingatlanok vásárlása során az alábbi tényezők a preferáltak: 1. Iroda célú ingatlanok 2. Turisztikai célú ingatlanok 3. Fejlesztési célú ingatlanok (telkek, átépítési célú felépítmények).

Az ingatlan fejlesztés, üzemeltetés és esetlegesen kis mértékű kereskedési jelleggel vásárolt ingatlan befektetések már a rövid távú stratégia elemeként is jelentkeznek.

CÉL

Az ember egyik alapvető szükséglete az étel, étkezés, ezért a fejlett élelmiszeripar nélkülözhetetlen része a mai reálgazdaságnak. A Társaság szeretne kitettséggel rendelkezni az ipar területén is, mint a reálgazdaság meghatározó részében, egyben reprezentálni, hogy a reálgazdaság minden területét számon tartja, mint befektetési potenciál.

INDOK

Az ENEFI vezetősége az élelmiszeripar területén lát lehetőséget arra, hogy kisebbségi részesedés(ek) megszerzése útján megjelenjen az élelmiszerek piacán és egyben átvezető pillér lehet a későbbiekben tervezett primer szektorban történő megjelenéshez. Miután sem tapasztalattal, sem kellő tudással nem rendelkezik az ENEFI az élelmiszeripar területén, ezért kezdetben csak minimális befektetéssel számol a vezetőség ezen a területen.

Pénzügy

CÉL

Alapvetően kisebbségi részesedések szerzése az alábbi tevékenységet folytató társaságokban: Bank, Biztosító, Befektetési bank (szolgáltató).

INDOK

Az informatika fejlődése jelentősen átrendezheti a közeljövőben a pénzügyi- és pénzügyi alapú szolgáltatásokat. A Társaság azt tervezi, hogy olyan innovatív szolgáltatási szerkezettel rendelkező, az informatika területét is aktívan fejlesztő pénzügyi szolgáltatásokat kínáló gazdálkodó szervezetekben szerez minősített részesedést, akik alkalmasak lehetnek a tömeges ügyfélkiszolgálásra, alapvetően retail fókusszal.

Turisztika

CÉL

A turisztika és vendéglátás területén olyan potenciálok felkutatása, amik elsősorban egyediséggel rendelkezik. Az egyediség azt jelenti, hogy nem az általános Magyarország területén alkalmazott turisztikai és vendéglátási egységek és szolgáltatások létrehozására, megszerzésére fókuszál a Társaság, hanem olyan egyedi projektekre, amelyek hiánypótló, élményt kínáló, még nem létező, vagy nem elég hatékonyan működtetett vendégváráson alapulnak.

INDOK

A turisztika és vendéglátás területén látványos fordulat következett be az elmúlt években. Az állami és EU pályázatok még mindig jelentős mértékű erőforrást tudnak biztosítani a jól megfogalmazott projektekre.

A külföldiek által egyre látogatottabb Magyarország és az elkövetkező években még inkább úgy gondoljuk, hogy a látogatók száma és magyarországi költéseik volumene jelentősen emelkedhet.

Időszak Magyarországra történő külföldi utazások száma összesen
minta elemszáma, db utazások száma, ezer eltöltött napok száma, ezer nap költés, millió Ft átlagos tartózkodási idő, nap egy fő egy napjára jutó költés, ezer Ft
2009 64 858 40 624 96 988 1 200 637 2,4 12,4
2010 57 448 39 904 95 718 1 189 819 2,4 12,4
2011 55 376 41 304 99 185 1 200 139 2,4 12,1
2012 55 703 43 565 99 881 1 208 547 2,3 12,1
2013 52 268 43 611 101 420 1 263 957 2,3 12,5
2014 52 265 45 984 109 879 1 459 534 2,4 12,3
2015 49 188 48 345 119 645 1 607 668 2,5 12,4
2016 50 285 52 890 124 044 1 724 543 2,3 12,9
2017 48 109 54 962 124 444 1 832 412 2,3 12,7
2018 44 249 57 667 130 095 2 066 780 2,3 12,9

Forrás: KSH, ENEFI

Míg a külföldiek által történő magyarországi látogatások száma, költésértéke növekedést mutat az elmúlt években, addig az ország belső turisztikai adataira inkább a stagnálás a jellemző.

Időszak Összes utazás, ezer fő Utazáson eltöltött idő, ezer nap Költés, millió Ft Egy utazó egy napjára jutó költés, Ft
2–4 napos utazás
2008 16 238 47 786 151 296 3 166
2009 13 245 39 156 123 400 3 152
2010 13 631 38 990 125 832 3 227
2011 14 566 42 342 142 528 3 366
2012 12 740 37 513 144 367 3 848
2013 10 197 30 476 129 374 4 245
2014 10 863 32 460 151 004 4 652
2015 11 315 34 137 171 225 5 016
2016 10 664 32 565 175 921 5 402
2017 10 737 32 512 197 422 6 072
2018 10 541 31 839 202 127 6 348
5 és annál több napos utazás
2008 5 257 38 798 139 602 3 598
2009 4 490 33 163 113 418 3 420
2010 4 343 33 473 121 800 3 639
2011 4 232 32 849 120 657 3 673
2012 4 378 33 155 121 430 3 662
2013 4 180 30 459 134 162 4 405
2014 3 991 28 955 143 588 4 959
2015 3 939 27 838 136 183 4 892
2016 3 761 26 403 132 989 5 037
2017 3 637 25 396 131 379 5 173
2018 3 844 28 457 145 294 5 106
Összes többnapos utazás
2008 21 494 86 584 290 898 3 360
2009 17 735 72 319 236 818 3 275
2010 17 974 72 463 247 632 3 417
2011 18 798 75 191 263 186 3 500
2012 17 118 70 668 265 797 3 761
2013 14 377 60 935 263 536 4 325
2014 14 854 61 415 294 592 4 797
2015 15 253 61 975 307 407 4 960
2016 14 425 58 967 308 911 5 239
2017 14 374 57 908 328 802 5 678
2018 14 386 60 296 347 421 5 762

Forrás: KSH, ENEFI

Éppen a stagnálásból ered a lehetőség, mivel a hazai lakosság pénzellátottsága három tényező miatt növekedést mutat: 1. Növekedő reálbér 2. Bizalmi költés arányának várható javulása 3. Nagycsaládosok kormányzati támogatási rendszere.

Ingatlan

CÉL

Az ENEFI vezetősége nélkülözhetetlennek látja az ingatlanbefektetések meglétét egy felelősen kialakított beruházási és befektetési stratégia részeként. Az ingatlan érték hosszú távon is biztos alapokat biztosít függetlenül attól, hogy mi történik a világ- és benne Magyarország gazdaságával.

INDOK

Tényszerű, hogy az elmúlt években hatalmasat nőttek hazánkban az ingatlanárak és ezt az árnövekedést követheti egy konszolidációs folyamat. A vezetőség véleménye ugyanakkor az, hogy középtávon értékállóak lehetnek a jelen árazás mellett megvásárolt ingatlanok is.

Az ingatlanok vásárlása során az alábbi tényezők a preferáltak: 1. Iroda célú ingatlanok 2. Turisztikai célú ingatlanok 3. Fejlesztési célú ingatlanok (telkek, átépítési célú felépítmények).

Az ingatlan fejlesztés, üzemeltetés és esetlegesen kis mértékű kereskedési jelleggel vásárolt ingatlan befektetések már a rövid távú stratégia elemeként is jelentkeznek.

Élelmiszer(ipar)

CÉL

Az ember egyik alapvető szükséglete az étel, étkezés, ezért a fejlett élelmiszeripar nélkülözhetetlen része a mai reálgazdaságnak. A Társaság szeretne kitettséggel rendelkezni az ipar területén is, mint a reálgazdaság meghatározó részében, egyben reprezentálni, hogy a reálgazdaság minden területét számon tartja, mint befektetési potenciál.

INDOK

Az ENEFI vezetősége az élelmiszeripar területén lát lehetőséget arra, hogy kisebbségi részesedés(ek) megszerzése útján megjelenjen az élelmiszerek piacán és egyben átvezető pillér lehet a későbbiekben tervezett primer szektorban történő megjelenéshez. Miután sem tapasztalattal, sem kellő tudással nem rendelkezik az ENEFI az élelmiszeripar területén, ezért kezdetben csak minimális befektetéssel számol a vezetőség ezen a területen.