Tőkepiaci pillérek

Pénzegyenértékes alapú befektetések, tőkepiaci termékek, eszközök. Az értékteremtés egyik alapvető eleme, hogy a reálszférába történő befektetések mellett legyenek olyan tőkepiaci befektetések, melyektől a Társaság folyamatos bevételt remél az árfolyamnyereségek és osztalékfizetések pénzárama révén. Míg a reálbefektetések többsége hosszabb távú megtérüléssel kecsegtet, egy-egy vállalat forgótőke ciklusa több hónapra tehető, mely a legrövidebb ciklus a vállalatok életében, addig a tőkepiaci befektetések likvid eszközökbe történnek, a befektetések lezárása napon belül éppen úgy elképzelhető, mint néhány hónapos időtávban.

A tőkepiaci befektetések szabályozott, ellenőrzött módon történnek, első megvalósítandó feladatként a Társaság vezetősége egy befektetési szabályrendszer kidolgozását tartja elengedhetetlennek, amely szabályrendszer a “Befektetési Szabályzat” dokumentum létrehozása alapján valósul meg. A befektetési szabályzat szabályozza majd – többek között – a maximális összértékű pénzeszközök befektethetőségének nagyságrendjét, a vállalt kockázatok “minőségét”, mértékét, a vállalás ellenében elvárt megtérülést, a befektetési eszközök körét, megosztását, a célpiaconkénti és a termékenkénti befektetési stratégiát, szektorok és egyedi termékek ismeretének, elemzésének követelményrendszerét, az időtáv és a megtérülés megoszlási mutatóit osztalék vagy árfolyamnyereség alapon.

A tőkepiaci megjelenés formája azonban nem csak a reálgazdaságtól “eltérő profitforma“ okaként indokolt, hanem azért is, mert az ily módon befektetett pénzeszközök likvid tőkepiaci eszközökbe kerülnek, amik bármikor könnyen realizálhatók, a befektetési termékek elidegeníthetősége viszonylagosan állandó.

Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde piaca jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években és miközben a lakossági és intézményi befektetők mind nagyobb része gondolta úgy, hogy a magyar piac korlátozott méretei miatt (forgalom, instrumentumszám, terméktípusok stb.) inkább a külföldi tőzsdék piacain érdemes kitettséggel rendelkezni, addig a megújult ENEFI vezetése komoly potenciált lát a magyar tőkepiaci eszközökben, így alapvetően a Budapesti Értéktőzsdén megtalálható nagy- és közepes méretű kibocsátók részvényeinek kereskedelmében is.

Erősíti az elkötelezettséget, hogy a Társaság maga is a Budapesti Értéktőzsde kibocsátóinak egyike, jelenlétét hosszú távon a magyar tőzsdén képzeli el és rövid távú céljainak egyike, hogy bekerüljön a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájába.

A Társaság tőzsdei jelenléte, illetve elkötelezettsége miatt érdemi szerepet kíván vállalni a magyar tőkepiac fejlesztésében. Mind pénzeszközeivel, mind belső tudásával és szakértelmével a hazai tőzsde támogatását irányozza, szabad pénzeszközeinek magyar tőkepiaci irányultságával kifejezi a magyar eszközök preferenciáján keresztül a magyar gazdaságba vetett bizalmát.

Rövid-, közép- és hosszú távon megfogalmazott befektetési stratégia létrehozásával kívánja értékszerűen meghatározni az ENEFI, hogy a vagyonkezelési eszközeinek összes értékéből mennyit kíván magyar eszközökben tartani.

Nemzetközi tőzsdék

2009. év márciusa óta (több, mint 10 éve) az amerikai részvények legfontosabb mutatói a DOW 30, SP500 és NASDAQ indexek szinte töretlenül emelkednek. A hosszú emelkedési periódusokat idővel lényegesen rövidebb csökkenő periódusok követik, ezeknek a csökkenő periódusoknak, trendeknek a vehemenciája gyakran pánikba forduló piacokhoz, és alulárazott részvényárfolyamokhoz vezethet. Az ENEFI tőkepiaci pillérének lényeges eleme az értékalapú befektetések, amik nem csak idehaza, de a külföldi piacokon is érdekes, jövedelmező befektetési lehetőségekkel kecsegtetnek. A cél a nemzetközi kereskedelemben szintén az árfolyamnyereség és az osztalék útján történő hozam elérése, likvid befektetések útján.

A nemzetközi kereskedelembe invesztált szabad pénzeszközök mindaddig lényegesen kisebb volumenűek lesznek, ameddig a Budapesti Értéktőzsde piacán kezelt összes volumen nem éri el a Budapesti Értéktőzsde piacához képest azt a jelentős mértéket, ami a hatékony, diverzifikált befektetések megvalósítását megnehezíti. Ebben az esetben a befektetési célú szabad pénzeszköz allokáció a nemzetközi tőzsdék irányába tolódhat el.

OTC-, MTF PIAC

Az ENEFI vezetése nem zárja ki a tőzsdén kívüli piacon való megjelenést sem. Amennyiben olyan befektetési lehetőséget tapasztal – mint tőkepiaci befektetési lehetőség – amely érdemi megtérülést eredményezhet, kész erőforrást allokálni az ilyen típusú befektetésekre is.

Külön megemlítendő, hogy a szabad pénzeszközök egy kisebb hányadával a Társaság szeretne megjelenni a Budapesti Értéktőzsde XTEND piacán is, mert ebbe a kategóriába sok olyan vállalat kerülhet, amelyek rendkívüli módon fejlődhetnek és növekedhetnek az elkövetkező években és idővel a Budapesti Értéktőzsde tőzsdei kereskedelmébe is átsorolódhatnak.

Az ENEFI vezetősége úgy gondolja, hogy idővel emelkedhetnek az általános hozamszintek is, leginkább a FIX INCOME alapú termékeknél. A jól diverzifikált befektetések között helyet kaphatnak az állampapírok és a vállalati kötvények is.